ΤΑΧΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΤΑΧΙ

ΚΤΕΟ Ρεθύμνου, το αρτιότερο ΚΤΕΟ στο Ρέθυμνο με έμπειρο τεχνικό προσωπικό.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Για TAXI
4 χρόνια μετά την αγορά του ως καινούργιο και έκτοτε κάθε 1 χρόνο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΤΕΟ ΤΑΧΙ
Άδεια κυκλοφορίας
Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού
Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς)
Βεβαίωση ηλεκτρονικού σήματος σε ισχύ

ΠΟΙΝΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για έλεγχο ΚΤΕΟ ή επανέλεγχο, καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με την κατηγορία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά για τις ποινές

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατα την διαδικασία τεχνικού Ελέγχου επιβατικών οχημάτων και των φορτηγών έως και 3,5 τόνων διεξάγονται οι εξής έλεγχοι

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. πινακίδες κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, αρ. κινητήρα σύμφωνα με την άδεια. κυκλοφορίας
 2. Οπτικούς ελέγχους του οχήματος εσωτερικά- εξωτερικά
 3. ο εξοπλισμός του οχήματος (τρίγωνο, πυροσβεστήρας, φαρμακείο)
 4. Έλεγχος καυσαερίων

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

 1. Έλεγχος ευθυγράμμισης
 2. Έλεγχος συστήματος ανάρτησης
 3. Έλεγχος συστημάτων πέδησης
 4. Έλεγχος φώτων ως προς την ένταση και την κλίση τους

ΛΑΚΟΣ ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΗΣ – ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Έλεγχος εξάτμισης
 2. Έλεγχος φρένων
 3. Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης
 4. Έλεγχος συστήματος μετάδοσης κίνησης
 5. Έλεγχος στις εύκαμπτες – άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης
 6. Έλεγχος σε τροχούς – ελαστικά – αναρτήσεις – άξονες
 7. Έλεγχος στο κάτω μέρος του αμαξώματος για τυχών οξειδώσεις

— Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου των επιβατικών οχημάτων και των φορτηγών έως και 3,5 τόνων, διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. 12078/1343 της 03.03.2004.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης του οχήματος για έλεγχο ΚΤΕΟ ή επανέλεγχο, καταβάλλεται ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με την κατηγορία που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά και το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

Τα κανονικά πρόστιμα έχουν ως εξής:

Τύπος οχήματος Έως 30 ημέρες Από 30 ημέρες έως 6 μήνες Άνω των 6 μηνών
ΤΑΧΙ 15,00 31,00 62,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει 60 ημέρες από την ημερομηνία ελέγχου ΚΤΕΟ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται πλήρης έλεγχος ΚΤΕΟ και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου μαζί με το ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.
 2. Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται στο ΚΤΕΟ σε μορφή ηλεκτρονικών παραβόλων (e-παραβόλα) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Τα παράβολα αυτά θα σας τα εκδόσουμε εμείς και θα τα δεσμεύσουμε όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
 3. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται με διαχειριστικό κόστος 3 ευρώ.
 4. Τα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνουν το κόστος ελέγχου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ – Το αρχικό πρόστιμο της τροχαίας για κυκλοφορία χωρίς ισχύον δελτίο KTEO είναι €400.