ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΕΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΕΒΑΤΣΟΥΛΗΣ

Ελέγξτε ένα όχημα πριν την αγορά του ή μετά την επισκευή του.

Δικαιολογητικά εκούσιου ελέγχου

— Για Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας:
α. Άδεια κυκλοφορίας, β. Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού, γ. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ (αν το όχημα έχει υποχρέωση).

— Ξένες πινακίδες κυκλοφορίας:
α. Άδεια κυκλοφορίας, β/ Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού.
Ενημέρωση
Μετά τον εκούσιο έλεγχο δεν επικολλάται στην πινακίδα κάποιο αυτοκόλλητο όπως στο ΚΤΕΟ